PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

การให้บริการ

บริการทดสอบสมรรถนะอาคารครบวงจร?

ระบบโครงสร้าง

 • ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างคอนกรีต

ระบบป้องกันอัคคีภัย

 • ทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (NFPA 20)
 • ทดสอบระบบอัดอากาศกันควันไฟทั้งระบบ (NFPA 92, 101)
 • ทดสอบระบบดับเพลิงเคมีเปียก (UL-300) (NFPA 96) เช่น Ansul, Kidde
 • ทดสอบระบบดับเพลิงสารสะอาด (FM-200 or SAPPHIRE)
 • ทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง (NFPA 25)
 • ทดสอบวาล์วจำกัดแรงดันในตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (NFPA 14) New!
 • ทดสอบระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า(Pre-Action System)
 • ทดสอบระบบเปิด(Deluge System)
 • ทดสอบสถานีก๊าซ (กรมธุรกิจพลังงาน)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • ทดสอบระบบตู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (NFPA 72)
 • ทดสอบระบบอาคารอัจฉริยะ (BAS)
 • ทดสอบระบบควบคุมการไหลของน้ำดับเพลิง (NFPA 25)
 • ทดสอบวาล์วสถานะเปิด-ปิดน้ำดับเพลิง (NFPA 25)
 • ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟอัตโนมัติ
 • ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ

ระบบไฟฟ้า

 • ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน - ทดสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (NFPA 780)

ระบบปรับอากาศ

 • ทดสอบสมรรถนะเครื่องทำความเย็น (Chiller)

บริการออกแบบ

 • ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (NFPA 72)
 • ออกแบบระบบดับเพลิง (NFPA 20)
 • ออกแบบเส้นทางหนีไฟ (NFPA 101)
 • ออกแบบเวลาการอพยพ
 • ออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร

บริการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบอาคาร
 • ตรวจรับบ้าน
 • ตรวจรับคอนโด

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

 • ให้คำปรึกษาพร้อมทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
 • การประเมินทรัพย์สิน