PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

เกี่ยวกับ พีเอสอินสเปคเตอร์

ในอนาคตมีการเปลี่ยนอย่างมากเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตรวจสอบอาคารในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา วันนี้มีหลายแห่งที่มีผู้ตรวจสอบอาคารที่มีความเชี่ยวชาญการตรวจสอบและประเมินอาคารเช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยการหมั่นฝึกฝน ทางด้านงานวิศวกรรม ดังนั้นความต้องการสำหรับองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ จะต้องสามารถ ที่จะป้องกันอุบัติภัยอันจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของอาคารและผู้คนโดยส่วนรวม โดยมีคุณภาพ และมาตรฐานการตรวจสอบอันสูงสุดคือสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบัน