PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

รายละเอียดการให้บริการตรวจสอบงานก่อสร้าง

 1. งานฐานราก
 2. งานคานชั้นล่าง
 3. งานเสาชั้นล่าง
 4. งานพื้นชั้นล่าง
 5. งานคานชั้นบน
 6. งานเสาชั้นบน
 7. งานพื้นชั้นบน
 8. งานโครงสร้างบันได
 9. งานโครงหลังคา
 10. งานก่ออิฐ-ตั้งวงกบ
 11. งานฉาบปูน
 12. งานระบบไฟฟ้า
 13. งานระบบประปาและสุขาภิบาล