PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ประโยชน์ของการตรวจรับบ้าน

  1. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าติดตั้งไม้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อการใช้งาน
  2. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประปาและสุขาภิบาล ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
  3. เพื่อให้มั่นใจว่างานตกแต่ง ติดตั้งได้ถูกต้อง แข็งแรง สวยงาม
  4. เพื่อทราบจุดบกพร่องต่างๆ และสามารถนำข้อมูลแจ้งให้ผู้ขายทำการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการโอน
  5. เพื่อลดปัญหาการซ่อมงานหลังจากย้ายเข้าไปอยู่แล้ว