PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

การตรวจสอบงานก่อสร้าง

ท่านที่กำลังจะสร้างบ้านคงทราบดีอยู่แล้วว่า บ้านที่ก่อสร้างได้มาตรฐานจะส่งผลให้มีความมั่นคง
แข็งแรงอายุการใช้งานยืนยาว และสามารถลดปัญหาจากข้อบกพร่องต่างๆได้ แต่การก่อสร้าง
บ้านให้ได้มาตรฐานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภายใต้การทำงานก่อสร้างจริง เนื่องด้วยมีเหตุปัจจัย
ต่างๆซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • การละเลยมาตรฐานในการทำงาน สามารถลดระยะเวลาและค่าแรงในการก่อสร้าง
  • ผู้รับเหมาก่อสร้างมักคิดว่าบ้านที่สร้างไม่ใช่บ้านของตน เลยไม่ใส่ใจในรายละเอียดและมาตรฐานในการก่อสร้าง
  • ผู้รับเหมาก่อสร้างมักจดจำวิธีการทำงานผิดๆ มาใช้ในการก่อสร้าง
  • ราคาจ้างเหมาต่ำหรือต้องการผลกำไรสูง ทำให้ต้องลดต้นทุนในทุกๆด้าน โดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานในงานก่อสร้าง
  • เจ้าของบ้านไม่มีความรู้เชิงช่าง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างถูกต้องได้ส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้าง

จากเหตุปัจจัยต่างๆ ข้างต้นเป็นต้นต่อสำคัญที่ทำให้งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน แต่ท่านเจ้าของบ้านสามารถกำกัดต้นต่อของปัญหาดังกล่าวได้ไม่ยาก โดยการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อกำกับดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนแล้วเสร็จ แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อจำกัดสำหรับท่านเจ้าของบ้านที่มีกำลังทรัพย์เพียงพอเท่านั้นPSinspector จึงขอนำเสนอวิธีการที่ช่วยผลักดันให้งานก่อสร้างมีมาตรฐาน ด้วยการตรวจสอบมาตรฐานก่อสร้างในระหว่างก่อสร้าง สำหรับขั้นตอนงานก่อสร้างที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อคุณภาพงานก่อสร้าง โดยการตรวจสอบงานก่อสร้างด้วยวิศวกรผู้มีความรู้ ซึ่งวิธีการนี้มีค่าบริการต่ำกว่าการจ้างที่ปรึกษาถึง 10 เท่าเลยทีเดียวและเหมาะสำหรับท่านเจ้าของบ้านที่มีงบประมาณในส่วนนี้ไม่มากนัก