PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ประวัติการทำงาน

P. S. Grand Group ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 ให้บริการครอบคลุมทุกๆด้านของการตรวจสอบอาคาร และให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าทั่วราชอาณาจักรไทย จากประสปการณ์ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างมานับทศวรรษ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยให้ใช้อุปกรณ์ด้านการก่อสร้างกับโครงการของรัฐบาลไทย
ในปี 2550 P.S. Grand Group ได้ขยายความชำนาญ จึงได้สร้างธุรกิจการตรวจสอบอาคารโดยใช้ชื่อว่า PSinspector โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้าน, การก่อสร้าง, วิศวกรรม, การบริหารจัดการ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้ลูกค้าต่างมั่นใจ ดังเช่นลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับความพึงพอใจ

เราให้บริหารครอบคลุมการตรวจสอบอาคาร ทั่วราชอาณาจักรไทย