PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

มาตรฐานจรรยาบรรณ

งานวิศวกรรมนั้นมีความสำคัญและเป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา. โดยวิศวกรได้ถูกคาดหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานที่สูงของความซื่อสัตย์และความจริงใจ
งานวิศวกรรมมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์. ซึ่งสอดคล้องกัน, งานบริการต้องทำโดยวิศวกรที่มีความจริงใจ, ความยุติธรรมและความถูกต้อง และต้องอุทิศตนเพื่อป้องกันสภาพร่างกาย ชีวิต และ ความสุขของสาธารณชน. วิศวกรต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญซึ่งถูกกำหนดโดยกฎหมายสูงสุดของมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิศวกร