PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

สิ่งที่ควรขอเพิ่มเติมก่อนลงนามรับคอนโด

สิ่งที่ควรขอเพิ่มเติมก่อนลงนามรับคอนโด
 1. สัญญารับประกันห้องชุด
  โดยปกติทางโครงการมักทำสัญาว่าจะรับประกันห้องชุดเป็นเวลาหนึ่งปี เอกสารรับประกันนี้ควรเป็นเอกสารต่างหากจากเอกสารจะซื้อจะขายซึ่งเราใช้ในการซื้อขายคอนโดครั้งแรก เนื่องจากเอกสารจะซื้อจะขายจะหมดอายุลงเมื่อเราทำสัญญาซื้อขายบ้านกันจริงๆ ที่กรมที่ดินแล้ว เพราะชื่อของสัญญาก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นสัญญาแค่ “จะซื้อจะขาย” เมื่อซื้อขายกันจริงแล้วก็ถือว่า สัญญานี้เป็นอันจบลง ดังนั้นถ้าทางโครงการแจ้งว่าให้ใช้ข้อความตามสัญญาจะซื้อจะขาย ขอให้ท่านใช้คำนี้โต้แย้งกับโครงการว่าควรออกเป็นเอกสารสัญญาต่างหาก หรืออย่างน้อยก็ให้ทางโครงการเอาสัญญา จะซื้อจะขายนั้นมาลงข้อความเพิ่มว่า การรับประกันจะดำเนินต่อไปแม้ว่าจะโอนห้องชุดแล้วก็ถือว่าใข้ได้ และถ้าท่านสามารถต่อรอง เพื่อยืดระยะเวลาการรับประกันห้องชุดเพิ่มจากที่บอกไว้ข้างต้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก 2. เอกสารการรับประกันอื่นๆ
  อาจได้จากบริษัทภายนอกที่ไม่ใช่ของโครงการ เช่นการประกันเครื่องครัว, แอร์
  จากประสบการณ์พบว่า หลายครั้งตัวเองมีโอกาสต้องนำข้อมูลและเอกสารการรับประกันนี้มาใช้เสมอๆ 3. แบบแปลนบ้านที่เป็นแบบก่อสร้าง
  ปกติทางโครงการมักไม่มอบให้ทางเจ้าของห้องชุด เนื่องจากแบบก่อสร้างนั้นทางโครงการถือเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของบริษัท ท่านเจ้าของห้องชุดควรต่อรองเพื่อขอเอกสารนี้ดูโดยเฉพาะ ก่อนที่จะลงนามรับมอบห้องชุด ซึ่งในเวลานั้นท่านอาจพอมีอำนาจต่อรองได้บ้าง
  ถ้าไม่ได้เอกสารชุดเต็ม อาจต่อรองขอถ่ายเอกสารเป็นส่วนๆ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย ข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆคือ ผังไฟฟ้า เพราะเราสามารถเอามาใช้วางผังเฟอร์นิเจอร์และ งานตกแต่งภายในได้ ข้อสำคัญคือ แบบที่ได้มาควรมีมาตราส่วนที่สามารถวัดได้จริง ไม่ควรรับแบบที่ไม่มีมาตราส่วน 4. เบอร์สีที่ทาห้องชุด
  เผื่อไว้เพื่อซ่อมแซมสีในภายหลัง สีที่เราซ่อมจะได้ไม่เพี้ยนไปจากเดิมมากนักแต่ทั่วไปแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ สีเดิมที่ทาไว้มักจะซีดกว่าสีใหม่ ซึ่งต่อให้เราใช้สีเบอร์เดิม สีที่ทาใหม่มักเพี้ยนไปจากสีเดิมมาก 5. เอกสารอื่นๆ
  ขึ้นอยู่กันสภาพของแต่ละโครงการว่าท่านเจ้าของห้องชุดเห็นว่ามีประโยชน์ในภายหลัง ข้อสำคัญคือเราต้องทำรายการและบันทึกข้อมูลเหล่านี้เป็นเอกสารให้เรียบร้อย โดยให้ตัวแทนของโครงการลงนามรับทราบก่อนลงชื่อรับบ้าน 6. วัสดุก่อสร้าง
  ถ้าทำได้ ท่านเจ้าของห้องชุดควรขอแผ่นกระเบื้องปูพื้นและผนังสำรองจากทางโครงการไว้ สักสามถึงสี่แผ่นต่อสีต่อลาย เผื่อไว้ซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายหาซื้อในภายหลัง ซึ่งปกติเรามักจะหาซื้อกระเบื้องเหล่านี้ไม่ได้