PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

รายละเอียดการตรวจสอบบ้าน

การตรวจสอบบ้านสามารถครอบคลุมในทุกประเด็นและทุกบริเวณ โดยจะต้องตรวจสอบออก
เป็นระบบย่อยๆทั้งหมด 9 ระบบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละระบบดังนี้
 1. พื้นที่นอกตัวบ้าน
  • รั้ว และประตูรั้ว
  • เฉลียง
  • ที่จอดรถ
  • รางระบายน้ำหน้าบ้าน
  • ผนังภายนอก รวมถึงที่ดินโดยรอบบ้าน
 2. โครงสร้าง
  • รอยร้าว
  • การรั่วซึม
  • เสา
  • คาน
  • ช่องเปิดฝ้าเพดาน
 3. หลังคา
  • โครงสร้างหลังคา
  • การรั่วซึม
  • การติดตั้งวัสดุมุงหลังคา
 4. พื้น
  • ระดับของวัสดุปูพื้น
  • การแอ่นตัว
  • ความลาดเอียง(ในบริเวณที่ต้องรับน้ำหรือเปียกน้ำ)
  • ปูนใต้วัสดุปูพื้น
 5. ผนัง
  • การได้ดิ่งได้ฉากของผนัง
  • คุณภาพของปูนฉาบ
  • การทาสี
  • วอลล์เปเปอร์
  • บัวพื้น(บัวเชิงผนัง) และ มอบฝ้าเพดาน(บัวฝ้าเพดาน)
 6. ฝ้าเพดาน
  • ระดับฝ้าเพดาน
  • รอยต่อของฝ้าเพดาน
 7. ช่องเปิด
  • ประตู
  • หน้าต่าง
  • ช่องแสง
  • เกล็ดระบายอากาศและอิฐแก้ว
 8. ระบบไฟฟ้า
  • มิเตอร์ไฟฟ้าภายนอกบ้าน
  • สายไฟฟ้าหลักที่เชื่อมต่อเข้าบ้าน
  • แผงไฟฟ้าหลัก
  • ปลั๊กไฟฟ้า
  • สวิตช์ไฟฟ้า
  • ดวงโคม
  • สายโทรศัพท์
  • สายสัญญาณโทรทัศน์
  • สายล่อฟ้า (ถ้ามี)
 9. ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบท่อน้ำประปา
  • ระบบท่อน้ำทิ้ง
  • ท่อส้วม
  • ท่อน้ำฝน
  • บ่อพัก
  • บ่อบำบัด