PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

รายละเอียดการตรวจสอบคอนโด

การตรวจสอบคอนโดสามารถครอบคลุมในทุกประเด็นและทุกบริเวณ โดยจะต้องตรวจสอบออก
เป็นระบบย่อยๆทั้งหมด 6 ระบบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละระบบดังนี้
 1. ภายในห้องทั่วไป
  • พื้น, ผนัง, เฟอร์นิเจอร์, ฝ้าเพดาน, ประตู, หน้าต่าง, การทาสี, การติดวอลเปเปอร์ และการติดตั้ง
   อุปกรณ์ไฟฟ้า
 2. ภายในห้องน้ำ
  • การติดตั้งสุขภัณฑ์, การทำงานของสุขภัณฑ์, กลิ่น, การระบายน้ำ, กระเบื้องผนังและพื้น,
   ช่อง SERVICE และความสะอาดเรียบร้อย
 3. ภายนอก/ระเบียง
  • พื้น, ราวระเบียง, ผนังภายนอก, ฝ้าเพดานภายนอก และบล็อกแอร์
 4. ภายในครัว
  • ความเรียบร้อยของเคาน์เตอร์, ลิ้นชัก, อ่างล้างจาน และชั้นวางจาน
 5. ระบบสุขาภิบาล
  • การรั่วซึม, การระบายน้ำที่ระเบียง, ระบบท่อน้ำดี, ระบบท่อน้ำทิ้ง และระบบท่อน้ำโสโครก
 6. ระบบไฟฟ้า
  • ระบบสายดิน, อุปกรณ์ดวงโคม, สวิท, ปลั๊ก, ตู้ Load Center และมาตรฐานการทำงาน