PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

Psinspector มีทีมงานวิศวกรและสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านโดยเฉพาะเรามีบริการตรวจสอบงานก่อสร้าง บ้าน อาคาร ระหว่างการก่อสร้าง และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ในกระบวนการก่อสร้างด้วยเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองความต้องการแก่เจ้าของบ้านที่ไม่มีเวลาเพียงพอและไม่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับงานก่อสร้าง