PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ตรวจรับบ้าน

ตรวจรับบ้านก่อนโอน

หากท่านกำลังจะซื้อบ้าน แต่ไม่มีเวลา หรือไม่มีความรู้ในการตรวจสอบ Psinspector คือผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงในการตรวจรับบ้านก่อนโอน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ตรวจสอบทุกองค์ประกอบ
สำคัญของบ้าน และรายการตรวจสอบที่ครอบคลุม ท่านจะทราบข้อมูลข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้การซื้อบ้านไม่ใช้เรื่องยากอีกต่อไป