PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ตรวจรับคอนโดคืออะไร

ตรวจรับคอนโด คือ การตรวจสอบคอนโดขั้นสุดท้าย เพื่อดูว่าคอนโดที่จะซื้อมีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาอะไรแฝงอยู่บ้าง จะได้ให้ผู้ขายทำการแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะมีการรับมอบคอนโด