PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ความสำคัญของการตรวจรับบ้าน

ความสำคัญของการตรวจรับบ้านนั้น เพราะมาจากการที่ผู้ซื้อขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การสร้างบ้าน ทำให้เมื่อถึงเวลาที่ตรวจรับบ้านก็จะสามารถตรวจสอบได้เพียงในเรื่องของความ
เรียบร้อยสวยงามของงานตกแต่งเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ในความเป็นจริงยังมีองค์ประกอบของบ้าน
ที่สลับซับซ้อนอยู่อีกหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นงานระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล,
ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง หรือพื้นที่ตรวจสอบได้ยุ่งยากอย่างเช่นส่วนใต้หลังคา
เหล่านี้ล้านต้องตรวจด้วยผู้ชำนาญการทั้งสิ้น ซึ่งถ้าเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อผู้อาศัยแล้ว
หากงานตกแต่งที่ไม่ได้มาตรฐานหรือขาดความสวยงาม ก็คงไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากนัก
แต่หากระบบไฟฟ้ามีปัญหาอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำ
นอกจากนี้แล้วปัญหาน้ำรั่ว ท่อตัน ถังบำบัดเต็มบ่อย มีกลิ่นเหม็นรบกวน ก็สร้างความรำคาญให้กับ
ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างมากเช่นกัน และที่ยิ่งกว่านั้นหากโครงสร้างของบ้านมีปัญหา เกิดการทรุดตัว
หรือรับกำลังไม่ได้ขึ้นมา นั่นก็หมายถึงความผิดพลาดและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการซื้อบ้าน