PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector PSinspector

ความสำคัญของการตรวจรับคอนโด

       คอนโดในปัจจุบันกำลังเป็นที่อยู่อาศัยที่กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมกับชีวิตของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ ซึ่งมักต้องที่อยู่อาศัยใกล้กับสถานที่ทำงาน อยู่ใจกลางเมือง มีการเดินทางสะดวกสบาย ใกล้ศูนย์การค้าเป็นต้น ทำให้จุดขายของคอนโดมิเนียมจึงเน้นไปในส่วนของทำเลที่ตั้ง รูปแบบการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเป็นประเด็นหลัก จนบ้างครั้งอาจมองข้ามเรื่องคุณภาพของการก่อสร้าง และเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีมากการก่อสร้างภายในตัวเมืองอย่างมีข้อจำกัด การก่อสร้างจึงต้องเร่งรีบในบางช่วงบางขั้นตอน ประกอบกับการก่อสร้างคอนโดมิเนียมในแต่ละโครงการจะมีจำนวนห้องพักต่ออาคารค่อนข้างมาก จึงมักจะมีปัญหาในการควบคุมงานที่ไม่ทั่วถึง เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานของตัวห้องพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น

       จากปัจจัยของปัญหาและความบกพร่องต่างๆ ตามที่กล่าวมาในข้างต้น ประกอบกับพื้นที่ใข้สอยภายในห้องชุดมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการใช้สอยพื้นที่ภายในตัวห้องจึงต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มีความคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่ายไป และเช่นเดียวกับการซื้อบ้าน
จากประสบการณ์ของ Psinspector ได้สัมผัสมาในการซื้อขายห้องชุดภายในคอนโดมิเนียม มักจะมีปัญหาจากข้อบกพร่องต่างๆ ในการก่อสร้างตามมาในลักษณะใกล้เคียงกับการซื้อบ้าน โดยข้อบกพร่องมักจะถูกปกปิดด้วยงานตกแต่ง(Finishing) เช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของห้องชุดนั้น บางส่วนจะมีความซับซ้อนในส่วนของงานระบบมากกว่าเพราะมักจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ดังนั้นในการซื้อห้องชุดพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมจึงควรที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง